כוונה להחליף תקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו להחליף את התקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 314 - אריחי קרמיקה - לחיפוי קירות ולריצוף (במקום התקן משנת 2014 יבוא ת"י 314 - אריחי קרמיקה - הגדרות, מיון אופיינים וסימון מ- 2014).למידע נוסף בתחום זה