שינויים שנעשו בתקנים רשמיים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי משרד הכלכלה בנוגע לשינויים בתקנים הרשמיים הבאים:

ת"י 682 (חלקים 1 ו- 2) - מיטות מתקפלות לתינוקות לשימוש ביתי (ניתנה ארכה נוספת, שניה, להפעלת התקנים החדשים וניתן לבדוק את המוצרים לפי התקנים בנוסח ערב השינוי, עד 2.8.2015).למידע נוסף בתחום זה