נוהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן ליצרנים של המוצרים הבאים:

נת"מ 900-1 חלק 2.14 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.

נתמ"מ 1-1419 חלק 1 מאפריל 2013).

נת"מ 1-4292 - מדי מים מחודשים.

נת"מ 1-4327 חלק 1 - מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים: מכלל טס הלחץ.

נת"מ 1-4327 חלק 2 - מצמד מחודש לכלי רכב ממונעים: דסקה.

נת"מ 1-1430 חלק 3 - יריעות ביטומן משופר בפולימרים לאיטום גגות.

נת"מ 1-4466 חלק 3 - פלדה לזיון בטון: מוטות מצולעים.

ת"י 1-5302 - צינורות מפוליאתילן מחוזק בפלדה בעלי דופן מבני, לתיעול ולביוב תת-קרקעיים.

נת"מ 1-5352 חלק 1 - צנרת פוליאתילן מצולב להספקת דלקים גזיים - סדרה מטרית: צינורות.

נת"מ 1-8779 - מערכות צנרת פלסטיק - צינורות פוליאתילן להשקיה - דרישות.

נת"מ 1-1116 - מוני גז.

נת"מ 1-1153 - מטפים לכיבוי אש לשימוש חד-פעמי.

נת"מ 1-21138 חלק 2 - מערכות צנרת מפלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים מערכות צנרת בעלת דופן מבני מפוליוויניל כלורי (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): צינורות ואביזרים בעלי דופן חיצוני חלק, טיפוס A.

נת"מ 1-21138 חלק 3 - מערכות צנרת פלסטיק לתיעול ולביוב תת-קרקעיים מערכות צנרת בעלת דופן מבני מפוליוויניל כלורי קשיח (PVC-U), פוליפרופילן (PP) ומפוליאתילן (PE): צינורות ואביזרים בעלי דופן חיצוני שאינו חלק, טיפוס B.

נת"מ 1-61386 חלק 24 - מערכות מובילי פלסטיק למתקני חשמל ותקשורת: הטמנה תת-קרקעית.

נת"מ 1-61439 חלק 2 - לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך: לוחות הספק (מחליףלמידע נוסף בתחום זה