תקנים ישראליים חדשים שהועברו לאישור משרד הכלכלה

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים במכון תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם הועברו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה לצורך אישורם:

ת"י 1037 - אורז מעובד.

ת"י 2201 - אבקות לכיבוי אש מדרגה ד'.

ת"י 2201 חלק 10 - אבקות לכיבוי אש (למעט אבקות כיבוי אש מדרגה ד').

ת"י 41205 - כבלים גמישים למעליות.

ת"י 72206 חלק 60 - כבלים מבודדים מפוליויניל כלורי..... כבלים למעליות ולחיבורים.למידע נוסף בתחום זה