תקנים שפורסמו כתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת התקנים הישראליים הבאים:


ת"י 4373 (חלקים 5,4,3,2,1) - מוצרים פירוטכניים: זיקוקין די נור: קטגוריות 2,1 ו- 3 - מונחים.....

ת"י 60097 (חלקים 10, 11, 13, 15, 19, 20.1) אטמוספרות נפיצות.....

ת"י 61156 (חלקים 8,7) - כבלים רב גידיים (multicore) וכבלים סימטריים מסודרים בזוגות / רביעיות (pair/guad) בעבור תקשורת ספרתית.....

ת"י 62040 חלק 3 - מערכות אל פסק (UPS): שיטה לפירוט דרישות הביצועים ודרישות הבדיקה.

ת"י 62623 - מחשבי שולחן ומחשבי מחברת - מדידה של צריכת האנרגיה.


למידע נוסף בתחום זה