תקנים שהועברו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאחרונה לאיגוד כי הם העבירו לממונה על התקינה במשרד הכלכלה את התקנים הבאים (או שינויים בתקנים) אשר תהליך התקינה שלהם הסתיים במכון:

ת"י 736 חלק 10 - שסתומים לגלילי גז: דרישות ובדיקות טיפוס.

ת"י 736 חלק 10.20 - שסתומים לגלילי גפ"מ.

ת"י 736 חלק 20.20 - שסתומים לגלילי גז: שסתומים לגלילי גפ"מ - שסתומים הנסגרים מעצמם.

ת"י 929 - שמן פרפין לבן הבא במגע עם מזון.

ת"י 4026 חלק 10 - מערכות אל-פסק (SPU): דרישות כלליות ודרישות בטיחות למערכות אל-פסק.

ת"י 97041 חלק 10 - גזה רפואית.

ת"י 97041 חלק 20 - אגדים לשימוש רפואי.

ת"י 97041 חלק 30 - מרפד גזה.

ת"י 88221 - מגופים מתוברגים מסגסוגת נחושת.

למידע נוסף בתחום זה