תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

להלן תקנים ישראליים שפורסמו לאחרונה כרשמיים על ידי שר הכלכלה:

ת"י 37 חלק 1 - לבידים רגילים (ג"ת מס' 6).

ת"י 37 חלק 2 - לבידים: לבידים עם מליא פסיסי עץ (ג"ת מס' 2).

ת"י 887 - לוחות שבבים: דרישות כלליות ושיטות בדיקה (ג"ת מס' 4).

ת"י 887 חלק 1 - לוחות שבבים: לוחות לא מחופים (ג"ת מס' 3).

ת"י 887 חלק 2 - לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות עץ (ג"ת מס' 4).

ת"י 887 חלק 3 - לוחות שבבים: לוחות מחופים בשכבות קישוט משרפים
אמינו פלסטיים (ג"ת מס' 4).

ת"י 1481 - לוחות סיביים המיוצרים בתהליך יבש (ג"ת מס' 1).

ת"י 1913 - לוחות כפיסי עץ מכוונים (OSB) (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה