תקנים ישראליים שהועברו לאישורם כרשמיים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה כי הסתיים אצלו תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו למשרד הכלכלה לפרסומם ברשומות כרשמיים:

ת"י 115 - גבינות לבנות רכות.

ת"י 511 - זהות בסימון אחוז שומן בשם מוצר ובסימון תזונתי.

ת"י 60947 חלק 3 - ציוד מיתוג ובקרה למתח נמוך: מפסקים.

למידע נוסף בתחום זה