נוהלים תנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי העביר לאחרונה לאיגוד את הנוהלים המיוחדים (נת"מים) הבאים למתן היתרי תו תקן ליצרנים:

נת"מ 1-4570 חלק 4 - מערכות לאוורור וסינון של אוויר במקלטים: תכן והתקנה בלבד.


למידע נוסף בתחום זה