הרחבת ההכרה בארץ בבדיקות תקן מחו"ל

במסגרת ועדה משותפת ללשכת המסחר ולמכון התקנים הישראלי נציגי הלשכה ביקשו לקבל מנציגי המכון פירוט ההסכמים שיש למכון עם גופי בדיקה והתעדה מחו"ל ואת לוח הזמנים להרחבה ולהפעלת הסכמים נוספים.

נציגי המכון הציגו טבלה עם תוכנית שלהם להרחבת הסכמי הכרה הדדיים עם מעבדות/גופי התעדה נוספים בעולם והסבירו את משמעותם של הסכמים אלה.

כך למשל, אם בשנים האחרונות המכון הכיר באישורי EMC מחו"ל למוצרי חשמל ואלקטרוניקה מיובאים רק במסגרת ה-CB, הוא מכיר היום באישורי EMC גם מהגופים TUV RH, NEMCO ו- INTERTEK ועד סוף שנת 2013 ההסדר יורחב ובמכון יכירו באישורים גם מהגופים: UL ו – TUV SUD.

נציגי המכון התחייבו להכין, עד סוף חודש נובמבר 2013, טבלה מטריציונית בה יפורטו התקנים הישראליים הרשמיים, התקנים הבינלאומיים שאומצו או מוזכרים בתקנים אלה, סוגי הבדיקות שהיבואנים צריכים לעבור בארץ והסטיות (DEVIATION) בתקנים הישראליים לעומת התקינה הבינלאומית. כל זאת מוצלב עם פירוט הארגונים בחו"ל מהם יוכרו במכון אישורי בדיקה ולוח הזמנים להכרה ההדדית בבדיקות.

המידע הנ"ל, ממכון התקנים, יפורסם לידיעת החברים מיד לאחר קבלתו בלשכת המסחר.
למידע נוסף בתחום זה