אישור "תצהיר יבואן" במכון התקנים תוך 16 שעות

בתאריך 1.11.2013 מכון התקנים הישראלי החל בהפעלת אמנת שרות על פיה התחייב לאשר תצהירי יבואנים (על התאמה לתקן של טובין מיובאים המשויכים לקבוצות תקנים 2 ו- 3, תוך 16 שעות עבודה (בכפוף להגשת כל המסמכים הדרושים). במידה ותהיה חריגה מאמנת שירות זו, המכון התחייב לא לגבות תשלום בעבור אישור התצהיר.

בכדי לתמוך ברמת השירות הגבוהה, פיתח מכון התקנים מערכת מחשוב שתסייע בתהליך מחויבות המכון לזמן התגובה הנ"ל, שמשמעותה מתן אישור תקן רשמי תוך זמן מירבי קצוב (מותנה במילוי התצהיר כראוי, צירוף כל המסמכים הנדרשים ובאישור ההזמנה על ידי היבואן ואם לא תדרש פנייה ללקוח להשלמת נתונים חסרים בבקשה).

הלקוח לא יחוייב בגין הטיפול בשורת בקשה שלא טופלה על פי אמנת שירות זאת.
למידע נוסף בתחום זה