נוהלים תנאים מיוחדים (נתמ"ים) למתן היתרי תו תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את הנוהלים המיוחדים הבאים למתן היתרי תו תקן ליצרנים:

נת"מ 1-5841 – התקן הגנה תת רכבי אחורי.

נת"מ 1-6234 – התקן הגנה צידי לכלי רכב להובלת מטענים לנגררים ולנתמכים.

נת"מ 1-819 (חלקים 2 ו-4) מכליות כביש להובלת חומרים מסוכנים – מכליות נוזלים מתלקחים; מכליות לחומרים רעילים ומשתכים.

נת"מ 1-990 חלק 1 – סוללות ראשוניות: כללי.

נת"מ 2-196 – מנעול רב בריחי ומנעול בעל בריח אורכי לדלת סובבת.

נת"מ 1-4331 (חלקים 1 ו- 2) – מרכבים לרכב מסחרי, לגרורים ולנתמכים: מרכבים קבועים; מרכבים רכינים.

למידע נוסף בתחום זה