נוהלי בדיקות תקן למוצרים מיובאים (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן (נספחי ש') החדשים הבאים:

נספח ש' 900 חלק 1 – משאבות לנוזלים (מהדורה ד').

למידע נוסף בתחום זה