כוונה לאשר שינויים בתקנים ישראליים רשמיים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לפרסם את השינויים הבאים בתקנים ישראליים רשמיים:

ת"י 191 – שמן זית (החלפת תקן).

ת"י 867 – תרמומטרים רפואיים: תרמומטרים העשויים זכוכית והמכילים נוזל מתכתי עם התקן מקסימום (החלפת התקן).

ת"י 1268 חלק 3 – מזרקים ומחטים: מזרקים היפודרמיים סטריליים לשימוש חד פעמי – מזרקים לשימוש ידני (ג"ת מס' 2).

ת"י 5697 – במות הרמה ניידות לעבודה – חישובי תכן – קריטריונים ליציבות – מבנה – בטיחות – בחינות ובדיקות (החלפת התקן).


למידע נוסף בתחום זה