"פורטל ליבואן" במכון התקנים הישראלי

במכון התקנים הישראלי מוקם בימים אלה "פורטל ליבואן", אשר יכלול מידע בזמן אמת על פעילות היבואנים במסגרת המכון.

המידע שיוצג בפורטל נועד לסייע לפעילותם של היבואנים מול מעבדות מכון התקנים על ידי הצגת נתונים עדכניים, בזמן אמת, על פעילותו של כל יבואן, בכל הקשור לשחרור טובין מיובאים על ידו וקבלת אישור התאמה לתקן – אישור ת"ר.

הפורטל הנו "כלי ניהולי /תפעולי חכם" שפותח ע"י מכון התקנים הישראלי על מנת שהיבואנים יוכלו לקבל תמונה עדכנית בכל רגע נתון, בחתכים רבים ומגוונים וביניהם:

 • סטאטוס הבקשות שבטיפול סוכני המכס הפועלים עבור אותו יבואן מול מעבדות המכון,
 • סטאטוס שורות בבקשה – על פי אבני דרך עד לסיום הטיפול בבקשה וקבלת אישור ת"ר.
 • סטאטוס פיננסי, ריכוז חשבוניות לרבות עותקים חתומים דיגיטלית.
 • מיילים שנשלחו מהמכון ליבואן לרבות התראות וכיו"ב, הקשורים בביצוע הוראות נוהל מת"י מס' 401 בכל הקשור לאישור טובין מיובאים – קבלת אישור ת"ר.
בנוסף לנ"ל באפשרות כל יבואן לפנות למכון התקנים באמצעות הפורטל, ופניותיו יועברו למרכז השירות ליבואנים הרלוונטי על פי דברי הנהלת המכון יטופלו בהקדם האפשרי.

במהלך חודש נובמבר 2013 ייערך במכון התקנים פיילוט בנושא זה בו ייקחו חלק מגוון יבואנים העומדים בקשר עם מעבדות המכון ובמהלך דצמבר 2013 יוכל הפורטל לשמש את כלל ציבור היבואנים.

כאמור, המידע המוצג בפורטל רובו ככולו קשור לעסקיו של היבואן מול המכון וכולם מחויבים לשמור על חיסיון הנתונים שבו!

על מנת ליהנות משירות זה הנהלת המכון מבקשת שכל יבואן יקבל תחילה "קוד מזהה".

קוד זה הנו הקוד האישי של כל יבואן (של החברה שלו) שבעזרתו היבואן יוכל לעשות שימוש בפורטל.

לקבלת ה"קוד המזהה" (לאחר פתיחת הפורטל לכל היבואנים) על היבואן להגיע למכון התקנים הישראלי לאחד ממרכזי השירות מצויד ב:

1. תעודה מזהה.
2. תעודה עם מס' עוסק מורשה.
3. מס' מכוני.
4. חותמת החברה.
במעמד קבלת ה"קוד המזהה" ידרש היבואן לחתום על דף המאשר כי קיבל לידו את הקוד!

לשיקולו או החלטתו של כל יבואן מתן הרשאה על ידו לעובדים נוספים בחברתו לצפות במידע!

המידע הנ"ל בנושא "פורטל ליבואן" נמסר לאיגוד על ידי הנהלת מכון התקנים הישראלי וחברים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז יכולים לפנות ולקבל מידע נוסף אצל מנהלי התחומים הענפיים הרלוונטיים או באגף יבוא מכס ותקינה של האיגוד.

למידע נוסף בתחום זה