נוהלים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון תקנים הישראלי פרסם לאחרונה נוהלים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 681 חלק 1 – לולים לשימוש ביתי (מהדורה ג').

נספח ש' 682 חלק 3 – עריסות לשימוש ביתי (מהדורה ג').

נספח ש' 900 חלק 2.6 – תנורי בישול, כיריים, תנורי בישול הכוללים כיריים ומכשירים דומים נייחים.

נספח ש' 900 חלק 2.27 – מכשירים המיועדים לחשיפת עור לקרינה על סגולה ותת אדומה (מהדורה א').

נספח ש' 990 חלקים 1 ו- 2 – סוללות ראשוניות (מהדורה ו').

נספח ש' 1258 חלק 4 – ביגוד מגן – ביגוד אזהרה בעל נראות גבוהה (מהדורה ב').

נספח ש' 1273 – הליכונים לתינוקות.

נספח ש' 14988 חלק 1 – כסאות גבוהים לילדים (מהדורה ג').
למידע נוסף בתחום זה