הכרה זמנית בבדיקות תקן מחו"ל לנעלי בטיחות

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי הוא יכיר בתעודות ואישורי בדיקה מחו"ל לנעלי בטיחות, מהגופים הבאים: אינטרטק, TUV גרמניה, CTC צרפת, RICOTEST איטליה, INESCOP ספרד.

ההכרה בתעודות בבדיקות הדגם תעשה, בשלב זה, עד התאריך 1.1.2014.

חברים בלשכות המסחר יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף התקינה של לשכת המסחר תל אביב והמרכז.
למידע נוסף בתחום זה