עבודה מצומצמת במכון התקנים בתאריך 10.10.2013

מהנהלת המכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי "בתאריך 10.10.13, עקב אירוע מכוני, לא תתקיים קבלת קהל והשירות הטלפוני יינתן במתוכנת מצומצמת.

לגבי טיפול בבקשות: הבקשות שיתקבלו במכון בתאריך 9.10.13 עד השעה 13:00, יטופלו ואלו שיתקבלו לאחר מכן יטופלו ביום שישי 11.10.2013."

החברים מתבקשים להתארגן בהתאם.
למידע נוסף בתחום זה