כוונה לבטל רשמיות של תקנים ישראליים

הממונה על התקינה במשרד הכלכלה הודיע לאחרונה לאיגוד על כוונת משרדו לבטל את הרשמיות של התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 426 חלק 1 – כפפות גומי חד-פעמיות: כפפות ניתוח מעוקרות. (ההודעה פורסמה בעקבות בקשה שהוגשה על ידי לשכת המסחר).

למידע נוסף בתחום זה