הודעות בדבר קביעת תקנים או שינויים בתקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בנוגע לקביעת תקנים או שינויים בתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 127 חלק 2 – מבחני כשירות לרתכים: ריתוך התכה – אלומיניום וסגסוגות אלומיניום.

ת"י 1003 חלק 2.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – שיטות בדיקה.

ת"י 1003 חלק 2.2 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי מתכת המצופים באמייל זגוגי ובאמייל פורצלן – גבולות מותרים.

ת"י 1003 חלק 3.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – שיטות בדיקה.

ת"י 1003 חלק 3.2 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – שיטות בדיקה.

ת"י 1003 חלק 3.2 - שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – גבולות מותרים.

ת"י 1497 חלק 1 – מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה (גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2013).

ת"י 1497 חלק 2 – מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: הוראות לבחינה, לתחזוקה ולתפעול האתר (גיליון תיקון מס' 1 מיוני 2013).
ת"י 2213 – דרישות להוכחת כשירות של מפקחי ריתוך.

ת"י 4707 חלק 1 – מעליות: יעילות אנרגטית.

ת"י 5280 חלק 1.1 – אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין.

ת"י 5280 חלק 2 – אנרגיה בבניינים: מערכות תאורה.

ת"י 5280 חלק 4 – אנרגיה בבניינים: מערכות – חימום מים, חשמל, משאבות ומעליות.

ת"י 6200 חלק 1 – התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות תפקוד.

ת"י 6200 חלק 2 - התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות כלליות, דרישות עמידות בתנאי סביבה ודרישות חשמל.

ת"י 6200 חלק 3 - התקן תדלוק אוטומטי כללי: דרישות התקנה.

ת"י 6216 חלק 1 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: שיטות בדיקה למנעלים.

ת"י 6216 חלק 2 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגני רגליים.

ת"י 6216 חלק 3 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות לכפפות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת.

ת"י 6216 חלק 4 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות לקרסוליות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת.

ת"י 6216 חלק 5 – ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגני פלג גוף עליון.

ת"י 14961 חלק 1 – דלקים ביולוגיים מוצקים: מפרט דרישות לדלקים וסיווג דלקים – דרישות כלליות.

ת"י 25745 – ביצועי אנרגיה של מעליות, דרגנועים ומסועי לכת: מדידת אנרגיה ואימות.

ת"י 50148 – מונים אלקטרוניים למוניות.

ת"י 60730 חלק 2.11 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לווסתי אנרגיה.

ת"י 60730 חלק 2.15 – אמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים לשימוש ביתי ולשימושים דומים: דרישות מיוחדות לאמצעי בקרה חשמליים אוטומטיים בעלי חישה לזרימת אוויר, לזרימת מים ולמפלס מים.

ת"י 61347 חלק 2.12 – אביזרי הפעלה ובקרה לנורות: דרישות מיוחדות לנטלים אלקטרוניים המוזנים בזרם ישר או בזרם חילופים והמיועדים לנורות פריקה (למעט נורות פלואורניות).

למידע נוסף בתחום זה