תקנים שהועברו לאישור ופרסום ברשומות במשרד הכלכלה

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה לאיגוד כי במכון הסתיימו ההליכים להכנת התקנים הבאים והם הועברו לאישורם ופרסומם ברשומות על ידי משרד הכלכלה:

ת"י 100 – קרוסין (ג"ת מס' 1).

ת"י 764 – זרנוקי גומי לגז פחמימני מעובה (החלפת תקן ק"ב).

ת"י 1613 – קסדות מגן לרוכבי אופניים.

ת"י 5433 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אביזרים.

ת"י 14304 – מוצרים אלסטומריים המיוצרים בהתפחה לבידוד.
למידע נוסף בתחום זה