גיליונות תיקון או הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה גיליונות תיקון או הצעות לגיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 1924 – מחיצות, חיפויים פנימיים ותקרות תותב לא פריקות מלוחות גבס (ג"ת מס' 1).

ת"י 5281 חלק 4 – בנייה בת-קיימה (בניה ירוקה): דרישות לבנייני מוסדות חינוך (ג"ת מס' 1).

ת"י 62233 – שיטות מדידה עבור שדות אלקטרומגנטיים של מכשירים ביתיים ומכשור דומה: הנוגעות לחשיפה של בני אדם לשדות אלה (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה