נוהלים חדשים לבדיקות תקן ביבוא (נספחי ש')

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה את נוהלי בדיקות התקן ביבוא (נספחי ש') הבאים:

נספח ש' 900 חלק 1 – משאבות לנוזלים (מהדורה ג').

נספח ש' 1613 – קסדות מגן לרוכבי אופניים (מהדורה א').

נספח ש' 14765 – אופני ילדים (מהדורה א').

למידע נוסף בתחום זה