תקנים שנשלחו למשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים


מהנהלת מכון התקנים נמסר לאיגוד כי במכון הסתיים התהליך של פרסום מספר תקנים, כמפורט מטה, והם הועברו לידי הממונה על התקינה במשרד הכלכלה לפרסומם כרשמיים.

להלן פירוט התקנים:

ת"י 579 חלק 01.01 – מערכות סולאריות לחימום מים – קולטים שטוחים: דרישות כלליות.

ת"י 579 חלק 01.02 – מערכות סולאריות לחימום מים – קולטים: שיטות בדיקה.


למידע נוסף בתחום זה