פתרון לבעיית צירוף קבצי מידע "כבדים" לבקשות אישורי תקן ביבוא

בפגישה שנערכה לאחרונה עם הנהלת מכון התקנים הישראלי, נציגי האיגוד קבלו על ליקויים חמורים במערכת "מסלול", ובין היתר צוין כי הטופס להגשת בקשה למכון על ידי יבואנים לקבלת אישורי תקן, אינו תומך בקליטה של יותר מ- 50 שורות והעלאת קבצים מעל 8 מגה.

מהנהלת המכון נמסר היום (9.5.2013) כי במטרה להוריד את נפח הקבצים בטופס הבקשה הם נתנו אפשרות להעלאות את הקבצים לאתרי שיתוף קבצים הבאים: DROPBOX ו- GOOGLE DRIVE.

בטופס הבקשה במקום המיועד לצרף לינק לקטלוגים, ניתן לצרף גם את הלינק לתעודות כגון CB או כל חומר רלוונטי אחר בעל נפח זיכרון גדול.

מומלץ לחברים הנדרשים לצרף קבצים עם נפח זיכרון גדול לבקשות המוגשות על ידם למכון התקנים הישראלי לקבלת אישורי תקן עבור מוצרים מיובאים על ידם, לעשות שימוש באתרי שיתוף הקבצים הנ"ל, כאמור לעיל.

למידע נוסף בתחום זה