תקשורת משופרת עם מעבדות מכון התקנים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי החל מ - 1.5.2013 הוסיפו במכון אפשרות לשלוח פניה במייל לכתובות של מעבדות אגף תעשיה. פניות אלו ירשמו במערכת ניהול הלקוחות (CRM) ותשובות ינתנו תוך 48 שעות.

שרות זה, אינו אמור להחליף את המענה הטלפוני במרכזי המידע של המעבדות אלא בא לתת פתרון לנושאים מורכבים יותר הדורשים העברת מידע / התייחסות בכתב.

הנהלת המכון מבקשת לשלוח מיילים לכתובות אלו במקום לכתובות המיילים של עובדי המכון.

להלן הפניה לכתובות המייל של המעבדות:
http://www.sii.org.il/1101-4175-he/SII.aspx

למידע נוסף בתחום זה