תקנים ישראליים שנשלחו למשרד התמ"ת לפרסומם כרשמיים

מהנהלת מכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי לאחרונה הסתיים תהליך התקינה של התקנים הישראליים הבאים והם נשלחו לממונה על התקינה במשרד התמ"ת לצורך פרסומם כרשמיים על ידי המשרד:

ת"י 20 חלק 3.02 – מנורות: מנורות גומחה.

ת"י 1368 חלק 3 – תנור הסקה ביתי המוסק בחומר מוצק: פליטת חומר חלקיקי.

למידע נוסף בתחום זה