נוהלים למתן היתרי תו-תקן

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה נוהלים לתנאים מיוחדים (נת"מים) למתן היתרי תו-תקן כדלקמן:

נת"מ 1-1419 חלק 1 – לוחות מיתוג ובקרה למתח נמוך.

נת"מ 1-1465 – מגבות נייר.

נת"מ 1-5140 חלק 2.1 – דרישות מינימום עבור אמצעים לגילוי של עברות תנועה: ממל"ז.

למידע נוסף בתחום זה