פרסום תקנים ישראליים כרשמיים

לאחרונה פורסמו הודעות ברשומות על ידי שר התמ"ת בנוגע לתקנים הישראליים הרשמיים הבאים:

ת"י 272 – שסתומים מסגסוגת נחושת: שסתום אלכסוני (ג"ת מס' 1).

ת"י 790 – ראש ברז מסגסוגת נחושת בעל ראש לא מתרומם (ג"ת מס' 1).

ת"י 1144 – שסתום כדורי עשוי מתכת (ג"ת מס' 4).

ת"י 1145 – סימון מזון ארוז מראש (ג"ת מס' 8).

ת"י 5418 – עמידות בהידלקות של מזרנים, רפידות מזרנים, ספות ובסיסי מיטות, ממרס 2010 (פורסמו כרשמיים חלקם של הסעיפים בתקן).

ת"י 15194 – אופניים: אופניים עם מנוע עזר חשמלי – דרישות בטיחות ושיטות בדיקה (פורסם כרשמי התקן מנובמבר 2010).

ת"י 21003 חלק 3 – מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים: אביזרים (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה