פורטל חדש ליבואנים באתר מכון התקנים

במסגרת דיונים בועדה משותפת לאיגוד ולמכון התקנים הישראלי נציגי האיגוד ביקשו שהמכון יודיע ליבואנים הרשומים במכון כלקוחות בתחום בדיקות תקן למוצרים מיובאים שונים, לא רק הודעות המתייחסות למוצרים המיובאים על ידם אלא גם בתחומים כלליים, כגון: שינויים בנוהלי עבודה של המכון, שיטות חדשות של חיובים כספיים והנפקת חשבוניות וכו'.

נציגי המכון הודיעו כי בראשית מאי 2013 יועלה באתר המכון פורטל מיוחד ליבואנים אשר יאפשר להם נגישות נוחה למערכת, ללא צורך בכרטיס חכם, כך שהם יוכלו לבדוק סטטוסים של בדיקות במכון למוצרים מיובאים על ידם ומידע כללי נוסף הרלוונטי להם.

הנגישות לפורטל תתאפשר ליבואנים רק לאחר שהם יחתמו על טופס מיוחד אשר יוכן על ידי המכון.

מידע נוסף בנושא זה יופץ לידיעת החברים בלשכות המסחר בתקופה הקרובה.

למידע נוסף בתחום זה