בעקבות טיפול הלשכה בוטלה חובת בדיקות תקן מלאות ביבוא מדי טווח לייזר מקצועיים

הלשכה פעלה במשך תקופה ארוכה מול הנהלת משרד התמ"ת, לביטול חובת בדיקות תקן מלאות למדי טווח לייזר מקצועיים, המיובאים לארץ.

החל מחודש יולי 2011 על פי דרישות צו יבוא חופשי מסמני לייזר המסווגים בפרט מכס 90.15.1090 (גם בפרטי מכס נוספים) חייבים אישור תקן ממכון התקנים הישראלי, על פי התקן הישראלי ת"י 60825 חלק 1 – בטיחות מוצרי לייזר: מיון, ציוד, דרישות ומדריך למשתמש (התקן אינו רשמי).

בדיקות התקן הנ"ל נעשות במוצרים מיובאים על פי הוראות נוהל של משרד התמ"ת בנושא יבוא מוצרי לייזר והחובה שהוטלה על מוצרים אלה, בצו יבוא חופשי, לקבל עבורם רישיון יבוא מיוחד ממשרד התמ"ת.

בעקבות טיפול הלשכה מנהל מינהל תעשיות במשרד התמ"ת הודיע כי לגבי יבוא של מוצרים שאמורים להימכר רק לאנשי מקצוע, על היבואן לפנות למכון התקנים עם רישיון היבוא שהונפק על ידי המשרד, כאשר צוין ברישיון שהמוצרים מיועדים רק לאנשי מקצוע. על סמך אותו רישיון מכון התקנים יבצע רק בדיקות סימון בהתאם להוראות סימון המופיעות בתקן הישראלי של לייזרים (כולל אזהרות) ולא יבצע את שאר הבדיקות הנדרשות באותו תקן.

חברים בלשכת המסחר תל אביב והמרכז יכולים לקבל מידע נוסף בנושא זה באגף יבוא מכס ותקינה של הלשכה.

למידע נוסף בתחום זה