תקנים ישראליים שאושרו על ידי מנכ"ל מכון התקנים הישראלי

ממכון התקנים הישראלי נמסר לאיגוד כי מנכ"ל המכון חתם על התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 84 – חומצה הידרוכלורית.

ת"י 158 חלק 06.02 – מתקנים לגפ"מ: מערכות ארעיות לאירועים ציבוריים.

ת"י 961 חלק 01.01 – תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים, כלי עיבוד חשמליים ומכשירי חשמל דומים.

ת"י 961 חלק 05.01 – מתיישבות (תאימות) אלקטרומגנטית: ציוד תעשייתי, מדעי ורפואי (ISM) – אופייני הפרעות בתדר רדיו – גבול.

ת"י 961 חלק 48.34 – תאימות אלקטרומגנטית ונושאים הקשורים בספקטרום רדיו (ERM) – תקן תאימות אלקטרומגנטית עבור ציוד.

ת"י 1080 חלק 19 – טכנולוגיית המידע – הגדרות מונחים: שפות שאילתה.

ת"י 22301 – ביטחון בחברה – מערכות ניהול רציפות עסקית: דרישות.

ת"י 50194 חלק 01 – מכשור חשמלי לגילוי גזים בעירים לשימוש ביתי: שיטות בדיקה ודרישות ביצועים.

ת"י 60076 חלק 01 – שנאי ספק: כללי.

ת"י 60825 חלק 12 – בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות של מערכות תקשורת אופטית בחלל החופשי להעברת מידע.

ת"י 62471 – בטיחות פוטו-ביולוגית של נורות ומערכות של נורות.

למידע נוסף בתחום זה