תקנים ישראליים שהועברו על ידי מכון התקנים למשרד התמ"ת לפרסומם כרשמיים

מכון התקנים הישראלי הודיע לאחרונה כי העביר לממונה על התקינה במשרד התמ"ת, לפרסומם כרשמיים, את התקנים הישראליים הבאים:

ת"י 597 – צמר גפן רפואי.

ת"י 990 חלק 1 – סוללות ראשוניות: כללי.

ת"י 990 חלק 2 – סוללות ראשוניות: מפרטי דרישות עבור מאפיינים פיזיים וחשמליים.

ת"י 1220 (חלקים 5 ו-10) – מערכות גילוי אש: התקנים לאיתות שמע;גלאי עשן עצמאיים.

ת"י 5438 חלק 1 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: חומצה הידרוכלורית.

למידע נוסף בתחום זה