הודעות בדבר קביעת תקנים ישראליים

מנכ"ל מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הודעות ברשומות בהן הכריז על התקנים הישראליים החדשים הבאים:

ת"י 26 (חלקים 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7) – בדיקות בטון: בטון טרי...

ת"י 900 חלק 2.89 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי קירור מסחריים.

ת"י 931 חלק 1.8 – עמידות אש של אלמנטי בניין – שיטות בדיקה: דרישות ספציפיות לאלמנטים לא-נושאים מפרידים אנכיים.

ת"י 934 – חומרים לסימון דרכים – הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת חומרי סימון.

ת"י 1034 (9 חלקים) – אקוסטיקה: מדידות של בידוד קול בבניינים ובאלמנטי בניין...

ת"י 1120 חלק 2 – חידושים של צמיגים פנימטיים: כלי רכב מסחריים וגרוריהם.

ת"י 1194 – מדידות מעבדה של רעש הנוצר במיתקני שפכים.

ת"י 1309 – אקוסטיקה – מדידת בליעת קול בחדר הדהוד.

ת"י 1349 חלק 1 – אקוסטיקה – תיאור של רעש סביבתי ומדידתו: גדלים ונהלים בסיסיים.

ת"י 1423 – חומרים לסימון דרכים – תוספים בהפלה חופשית – כדוריות זכוכית, אגרגאטים למניעת החלקה ותערובות של שניהם.

ת"י 1516 חלק 4 – כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם למתח נקוב מ-1 ק"ו (1.2 ק"ו=um) עד ק"ו (3.6 ק"ו=um): דרישות בדיקה לאבזרי כבלים למתח נקוב מ-6 ק"ו (7.2=um) עד 30 ק"ו (36=um).

ת"י 1790 – חומרים לסימון דרכים – סימונים מוכנים מראש.

ת"י 1871 – חומרים לסימון דרכים – צבעים, חומרים פלסטיים קרים וחומרים תרמופלסטיים – דרישות.

ת"י 2247 חלק 1.2 – תמרורי דרך אנכיים: תמרורים מחזירי אור – מכלל התמרור.

ת"י 2481 חלק 31 – מעליות: דרישות בטיחות לבנייה ולהתקנה – מעליות להובלת משא בלבד.

ת"י 2752 חלק 1 – איטום מבנים מפני חדירת מים ולחות: כללי.
ת"י 3166 – קודים לייצוג שמות של ארצות.

ת"י 5139 – סימון והארה של מכשולי טיסה.

ת"י 5521 – גישה, מסעפים, שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים: קו מנוי ספרתי, סימטרי חד זוגי בקצב סיביות גבוה.

ת"י 5522 – שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאוד: דרישות פונקציונליות.

ת"י 5523 – שידור וריבוב; מערכת גישה בשידור על כבלי גישה מתכתיים; קו מנוי ספרתי במהירות גבוהה מאוד: דרישות למקלט-משדר.

ת"י 5857 – הצגת ביטויים מורכבים הכוללים טקסט דו כיווני: דרישות.

ת"י 6176 – חדרי קירור והקפאה – דרישות אנרגיה.

ת"י 6236 – תחנות תדלוק לכלי רכב בגז טבעי דחוס.

ת"י 7962 – חומרים לסימון דרכים – חומרים שחורים להסתרת סימוני דרכים קיימים – דרישות.

ת"י 12232 (7 חלקים) – האזנות סתר על פי חוק (LI): מנשק העברה ופרטי שירות ייחודיים למסירת IP...

ת"י 60034 חלק 2.1 – מכונות חשמל מסתובבות: שיטות תקניות לקביעת הפסדים ונצילות באמצעות בדיקות (למעט מכונות לרכבי גרירה).

ת"י 60034 חלק 31 – מכונות חשמל מסתובבות: בחירת מנועים בעלי נצילות אנרגטית לרבות יישומים בעלי מהירות משתנה – מדריך ליישום.

ת"י 60601 חלק 1.11 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נלווה: דרישות לציוד רפואי-חשמלי ולמערכות רפואיות – חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית.

ת"י 60601 חלק 2.49 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של ציוד מרובה – פעולות לניטור מטופלים.

ת"י 60601 חלק 2.52 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מיטות רפואיות.

ת"י 60793 חלק 2.10 – סיבים אופטיים – מפרטי דרישות למוצר: מפרט דרישות קבוצתי עבור סיבים מרובי אופנים מקטגוריה A1.
ת"י 60825 חלק 2 – בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת מבוססות סיבים אופטיים (OFCS).

ת"י 60840 – כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואביזריהם למתח נקוב מעל 30 ק"ו
(Um=36KV), ועד 150 ק"ו (Um=170KV) – שיטות בדיקה ודרישות.

ת"י 60929 – אביזרי הפעלה ובקרה אלקטרוניים המוזנים בזרם חילופים או בזרם ישר, המיועדים לשפופרת פלואורנית: דרישות ביצועים, (בא במקום ת"י 1532 חלק 2 ות"י 60925).
ת"י 61196 חלק 6 – כבלי תקשורת משותפי-ציר (קואקסיאליים): מפרט דרישות קבוצתי לכבלי גישה (drop) עבור טלוויזיה בכבלים (טל"כ).

למידע נוסף בתחום זה