תקנים ישראליים שפורסמו כרשמיים

להלן תקנים ישראליים או רוויזיות לתקנים ישראליים אשר פורסמו לאחרונה כרשמיים על ידי שר התמ"ת:

ת"י 191 – שמן זית (החלפת התקן).

ת"י 1011 חלק 1 – ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות בטיחות כלליות (פורסמה הודעה ברשומות כי תקן זה יהיה בתוקף עד 31.12.2017, במקביל לת"י 60601 חלק 1 – המחליף אותו).

למידע נוסף בתחום זה