הצעות לגיליונות תיקון לתקנים ישראליים

מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה הצעות לגיליונות תיקון לתקנים הישראליים הבאים:

ת"י 373 – דבש ומוצרי דבש (ג"ת מס' 1).

ת"י 801 – קומפוסט (ג"ת מס'1).

ת"י 900 חלק 2.98 – בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי לחות (מלחלחים) – (ג"ת מס' 1).

ת"י 5288 – יעילות גופי תאורה (ג"ת מס' 1).

למידע נוסף בתחום זה