מינהל תקינה מפרסם מסלול הקלות חדש בשם "אלפא" לצד עדכונים נוספים בהוראות והנחיות הממונה על התקינה

מינהל תקינה מודיע על פרסום מסלול הקלות חדש בשם "אלפא" לצד עדכונים נוספים בהוראות והנחיות הממונה על התקינה + הוראות לעניין בקרת משלוחים

1. "הוראות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליו תקן רשמי" עודכן מסלול הקלה חדש - "מסלול אלפא" 

המסלול מפורט בפרק 7 במסגרת הוראות והנחיות הממונה על התקינה.

2. בוצע עדכון נוסף בהוראות והנחיות הממונה על התקינה בסעיף 8.3- פירוט העילות להכנסת יבואן לסטטוס "מפר אמון", לעניין העברת בעלות למשלוח שנפל לבקרה.

  • ניתן לעיין בהוראות והנחיות הממונה על התקינה לעניין יבוא טובין שחל עליהם תקן רשמי בקישור הבא- לחצו כאן

3. בהתאם לתיקון סעיף 8.3 בהוראות הממונה לעניין יבוא טובין, עודכנו גם "הנחיות והוראות הממונה על התקינה לעניין בקרת משלוחים מיובאים באמצעות מעבדות בדיקה" בסעיף 4.3.

  • ניתן לעיין בהוראות והנחיות הממונה על התקינה לעניין בקרת יבוא משלוחים בקישור הבא- לחצו כאן 

 

 

למידע נוסף בתחום זה