העלאת תעודות הבדיקה / מסמכים במסגרת מסלול התאמה לתקינה זרה (קסיס) תתבצע לענן של מכון התקנים החל מ-26.7.22

החל מיום 26.7.22 יש להעלות את תעודות הבדיקה / מסמכים הנדרשים במסלול ההתאמה לתקינה בינ"ל לענן של מכון התקנים, במקום לענן של גוגל דרייב

להלן מסמך הדרכה מפי יחידת המחשוב של מכון התקנים לעניין ההעלאה לענן של המכון- לחצו כאן

כידוע, הרפורמה החדשה בתקינה נכנסה לתוקף ב-1.6.22.

מינהל תקינה שבמשרד הכלכלה הקדיש עמוד מיוחד המכיל את כל התכנים הקשורים לרפורמה- לחצו כאן

 

הרפורמה מחולקת לשני מסלולים: התאמה לתקינה ישראלית (שם עברו תקנים רבים מקבוצת יבוא 1 לקבוצות 2 / 3) ומסלול התאמה לתקינה בינ"ל חדש לחלוטין (שזכה לכינוי "מסלול קסיס").

במסגרת המסלול הבינ"ל ניתן לייבא מוצרים שעומדים בתקינה בינ"ל שאומצה בישראל בתקן רשמי, ולמעט סימון כנדרש לפי הדין בישראל והתאמה לרשת החשמל בישראל. המסלול הוא לפי המהדורה העדכנית של תקינה שאומצה בישראל, אף אם לא הספיקו לאמץ את אותה מהדורה עדכנית בתקינה הרשמית בארץ. מדובר במסלול המהווה חלופה למסלול ההתאמה לתקן הישראלי, אין חובה לבחור בו.

  • התקנים המפורטים בתוספת השלישית לחוק (שהיא תוספת שמפורטים בה כרגע עשרות רבות של תקנים או חלק מהם) הוחרגו ממסלול זה = כלומר זו "רשימה שלילית"- לעיון בה- לחצו כאן
  • התקנים המפורטים ב"הרשימה החיובית"- הינם תקנים המאושרים ליבוא תחת מסלול תקינה זרה (מסלול "קסיס"). לעיון בה- לחצו כאן

 

עם כניסת הרפורמה לתוקף, ניתנה הנחייה להעלות את תעודות הבדיקה ויתר המסמכים הנדרשים במסלול זה (בהתאמה לזהות התקן הישראלי ולמפורט ברשימה החיובית) לענן של גוגל דרייב. הדבר עורר קשיים ואיטיות בהעלאת המסמכים.

על מנת לפתור קשיים אלו, נעשתה עבודה מאומצת של יחידות המחשוב של מכון התקנים וממשל זמין וכעת, החל מיום ג', 26.7.22 יש להעלות מסמכים אלו לענן של מכון התקנים.

  • לעיון במסמך הדרכה מפי יחידת המחשוב של מכון התקנים לעניין ההעלאה לענן של המכון- לחצו כאן

שימו לב שהשינוי הנ"ל יחול רק על הטפסים החדשים. הטפסים הישנים ימשיכו לעבוד עם המנגנון הקודם.

למידע נוסף בתחום זה