משרד הכלכלה מפרסם להערות טיוטת תיקון לתקנות המסדירות ערובה למפר אמון וערובה כתנאי לשחרור מותנה

בשנת 2018 משרד הכלכלה התקין את תקנות הייבוא והייצוא (ערובה למפר אמון וערובה כתנאי לשחרור מותנה), התשע"ח-2018.

מטרתן הבטחת קיומן של התחייבויות יבואן מפר אמון או יבואן ששחרר משלוח בתנאים מסוימים.

כעת ולקראת יישום הרפורמה ביבוא, משרד הכלכלה מפרסם הצעות לתיקונים בתקנות אלו להערות הציבור

משרד הכלכלה מפרט את מטרות התיקון המוצע:

  1. מתן אפשרות להפקדת ערבות דיגיטלית בכפוף להשלמת היערכות מחשובית במשרד הכלכלה והתעשייה, במעבדות הבדיקה והבנקים.
  2. קביעת סכום מזערי להפקדת ערבות.
  3. תיקון נוסח מבקש ומגיש הערבות ל"יבואן".

קישור לפרסום באתר התזכירים הממשלתי ובו קישור לטיוטת התקנות כפי שיצאו לביקורת ציבורית עד ה- 28.5.22

ניתן להעביר הערות באמצעות הקישור ישירות לאתר התזכירים הממשלתי או להעביר אלינו (razh@chamber.org.il) לכל המאוחר עד ה- 25.5.22 לבחינת אפשרות שיועברו במסגרת התייחסות מטעם הלשכה. 

 

למידע נוסף בתחום זה