תקנות הייבוא והייצוא (ערובה למפר אמון וערובה כתנאי לשחרור מותנה), התשע"ח-2018

ביום 26.3.18, פורסמו ברשומות תקנות הייבוא והייצוא (ערובה למפר אמון וערובה כתנאי לשחרור מותנה), התשע"ח-2018.

תקנות אלה החתומות ע"י שר הכלכלה והתעשייה, מטרתן הבטחת קיומן של התחייבויות יבואן מפר אמון או יבואן ששחרר משלוח בתנאים מסוימים.

מצ"ב העתק התקנות, במסגרתן נקבע גובה הערבות ונוסח כתב הערבות הנדרש.

למידע נוסף בתחום זה