עדכוני תקינה- חודש מאי 2022

1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 411 – מלח למזון: נתרן כלורי, מדצמבר 1983 (התקן בעל רשמיות חלקית); במקומו יבוא: ת"י 411 – מלח למזון (נתרן כלורי), מספטמבר 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.

*שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 32 חלק 1.1 – תקעים ובתי-תקע לשימוש ביתי ולשימושים דומים: תקעים ובתי-תקע חד-מופעיים לזרם שאינו גדול מ- 16 אמפר - דרישות כלליות, ספטמבר 2017, לרבות ג"ת מס' 1 ממרס 2020, על ידי פרסום ג"ת מס' 2 מפברואר 2022.

*שינוי התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 799 – מתקני אנטנות לקליטה משותפת (אק"ם), מתקני אנטנות לקליטה אינדיווידואלית (אק"א) ועמוד נושא אנטנה אנכית של חובבי רדיו מינואר 2018, ע"י פרסום ג"ת מספר 1 ממרס 2022.

ת"י 799 הינו תקן מקורי.

*הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:

ת"י 240 – סבון תמרוקים, מינואר 2000.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-21.6.2022 היכנסו לקישור הבא

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 1505 חלק 2 – מערכות לטיפול במי שתייה: מערכות אוסמוזה הפוכה ממרס 2022.

*החלפת התקן הרשמי כלהלן:

ת"י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מאוגוסט 2019, במקומו יבוא: ת"י 730 – מוצרי עגבניות משומרות, מנובמבר 2021.

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 1847 חלק 4-סולמות: סולמות מפרקיים בעלי מפרק צירי אחד או יותר.
 • ת"י 1368- פליטת מזהמים מתנורים לחימום מקומי של חללים בדלק.
 • ת"י 530- צינורות פלדה מרותכים להולכת מים.
 • ת"י 1004 חלק 2 ג"ת 1- אקוסטיקה בבנייני מגורים: בידוד אקוסטי של מכללי דלתות כניסה – דרישות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 15883 חלק 7- מכונות לניקוי ולחיטוי: דרישות ובדיקות למכונות לניקוי ולחיטוי כימי של אבזרים רפואיים שאינם פולשניים ואינם קריטיים וציוד רפואי הרגישים לחום.
 • ת"י 51055- דרישות ביצועים למערכות לדילול כימיקלים בעלות הגנה מובנית מפני זרימה חוזרת.
 • ת"י 60601 חלק 2.1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות מיוחדות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים של מאיצי אלקטרונים בתחום 1 MeV עד 50 MeV.
 • גיליון תיקון מס' 1 לת"י 66 - מטפים מטלטלים של קצף או מים או כימיקל רטוב המכילים גז סניקה: המטפה.
 • ת"י 1918 חלק 2.0 ג"ת 1 : נגישות הסביבה הבנויה: הסביבה שמחוץ לבניין.
 • ת"י 50342 חלק 1 - מצברי התנעה מטיפס עופרת-חומצה: דרישות כלליות ויטות בדיקה (לשעבר ת"י 60095-1).
 • ת"י 50342 חלק 7 - מצברי התנעה מטיפוס עופרת-חומצה: דרישות לליות ושיטות בדיקה עבור מצברים לאופנועים (לשעבר ת"י 60095-1).
 • ת"י 900 חלק 1- סוללות ראשוניות: כללי.
 • ת"י 60238 - בתי נורה בעלי תבריג מטיפוס אדיסון.
 • ת"י 60086 חלק 1 – סוללות ראשונות: כללי.
 • ת"י 60840- כבלי כוח בעלי בידוד משוחל ואבזריהם למתח נקוב -(UM-170KV) ועד 150 ק"ו (UM=36KV) מעל 30 ק"ו שיטות בדיקה ודרישות.
 • גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.17 - בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות, לכריות, לפריטי לבוש ולמכשירי חימום גמישים דומים.
 • רויזיה לת"י 900 חלק 2.2- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי אבק ולמכשירי ניקוי שואבי מים.
 • גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.23- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור או בשיער.
 • גיליון תיקון לת"י 900 חלק 2.14- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי מטבח.
 • ת"י 62552 חלק 1.0- מכשירי קירור ביתיים - אופיינים ושיטות בדיקה: דרישות כלליות + חלק 2.0 -דרישות ביצועים+ חלק 3.0- צריכת אנרגיה ונפח.
 •  ת"י 994 חלק 1.0 - מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.
 • ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסויימים.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

3. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 26.4.22-

 • נת"מ לת"י 61-1- מגוף טריז עשוי יצקת ברזל: מגוף טריז בעל אטימה רכה.

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים-

 • ת"י 5840-1: שרפרפי שלבים.
 • ת"י 1497 חלק 1- מתקנים לפעילות גופנית באתרים נטולי השגחה: דרישות בטיחות כלליות ושיטות בדיקה.
 • ת"י 1498 חלקים 1-6- תקני משחקים.

 

5. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • ת"י 1849 חלק 10- ציוד מגן אישי להגנה מפני נפילה: מערכות אישיות להגנה מפני נפילה.
 • ת"י 6119- גז טבעי לכלי רכב.
 • ת"י 11393 חלק 02- ביגוד מגן למשתמשים במסורי שרשרת המוחזקים ביד: דרישות למגני רגליים + חלק 04- דרישות לכפפות מגן להגנה מפני מסורי שרשרת.
 • ת"י 16892- צינורות פוליאתילן מצולב להובלה בלחץ של מים קרים וחמים - צינורות מחוץ לבניין.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה