עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש מרץ 2022

1. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 71568 חלק 3 - תרכיזי קצף: מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים לא מזיגים במים, מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 71568 חלק 3 - תרכיזי קצף : מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים לא מזיגים במים, מינואר 2022.
ות"י 71568 חלק 4 - תרכיזי קצף: מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים מזיגים במים, מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 71568 חלק 4 - תרכיזי קצף : מפרט דרישות לתרכיזי קצף בעלי יחס התפשטות נמוך להשמה על פני שטח נוזלים מזיגים במים, מינואר 2022.

 

2. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10298 בילקוט הפרסומים מיום 22.3.2022 הכריזו על שינויים בתקנים הבאים:

  • ת"י 1227 חלק 1 - עומסים בגשרים: גשרי דרך, גיליון תיקון מס' 5, ממרס 2022 למהדורה מספטמבר 1988 ולגיליונות התיקון מיולי 1999, מאוגוסט 2002, מפברואר 2016, מאוגוסט 2020;
  • ת"י 1227 חלק 4 - תכן גשרים: גשרים להולכי רגל ולאופניים - עומסים, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2022 למהדורה ממרס 2017;
  • ת"י 1227 חלק 8 - תכן גשרים: מעקים בגשרי דרך ובגשרים להולכי רגל ולאופניים, גיליון תיקון מס' 1, ממרס 2022 למהדורה ממרס 2017.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

  • ת"י 81990- עקרונות לתכן מבנים.
  • ת"י 81991 חלק 1.1- עומסים במבנים: עומסים כלליים-צפיפויות, משקל עצמי + חלק 1.4- עומסים במבנים: עומסים כלליים - עומס רוח.
  • ת"י 81993 חלק 1.1- תכן מבנים מפלדה: כללים כלליים וכללים עבור בניינים + חלק 1.8- תכן מבנים מפלדה: תכן מחברים.
  • ת"י 81998 חלק 1- תכן עמידות מבנים לרעידות אדמה - כללים כלליים.
  • ת"י 19880 חלק 3- מימן גזי - תחנות תדלוק: שסתומים.
  • ת"י 19880 חלק 5- מימן גזי- תחנות תדלוק: זרנוקי ניפוק ומכללי הזרנוק.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים-

  • נת"מ לת"י 1-178856 : מערכות צנרת מפלסטיק - אבזרים מכניים לשימוש במערכות צנרת לחץ פוליאתילן במערכות לאספקת מים.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה