התקנים של חיתולים, טמפונים ונוזל כלים יעברו לקבוצת יבוא 3 החל מחודש אפריל 2022

ביום 1.3.22 פורסם ברשומות כי התקנים הרשמיים של חיתולים, טמפונים ונוזל כלים יעברו לקבוצת יבוא 3 החל מ-1.4.2022. 

עם כניסת העדכון לתוקפו, מבהירים במשרד הכלכלה כי הממונה על התקינה יפעל להגברת האכיפה של מוצרים אלו, וככל שימצאו כשלים רחבים בעניינם, ימליץ הממונה לשרה לחזור בה מההחלטה ולהחזיר את קביעת שיוך התקנים לקבוצות היבוא שהיו בהן בטרם התיקון.

כידוע, צו קבוצות היבוא ממיין טובין שחל עליהם תקן רשמי לארבע קבוצות יבוא, הקובעות את משטר הבדיקות בעת היבוא:

  • קבוצה 1- יבוא של טובין שחל עליו תקן רשמי בקבוצה 1 מצריך אישור דגם + זיהוי ונטילה בכל משלוח;
  • קבוצה 2- יבוא בקבוצה 2 מצריך אישור דגם + הצהרה בכל משלוח;
  • קבוצה 3- יבוא בקבוצה 3 מצריך הצהרה מדי משלוח ללא צורך בבדיקת דגם.
  • קבוצה 4- טובין המיועדים לתעשייה ופטורים מהצגת אישור תקן רשמי.

שימו לב כי ההצהרות מידי משלוח הנדרשות בקבוצות 2 ו-3 צריכות להיות מבוססות כחלק מתיק מוצר כמפורט בנהלי הממונה על התקינה

מינהל תקינה פרסם בשבוע שעבר עדכון לדרישות לתיק מוצר לדגם במסגרת הרפורמה החדשה בתקינה שאושרה בחוק ההסדרים. 

האכיפה בהקשר של דרישות תיק מוצר צפויה להיות מוגברת משמעותית עם סמכויות אכיפה רבות ומחמירות – חשוב שאתם, היבואנים, תהיו ערוכים בהתאם לפי הדרישות.

 

ביום 1.3.2022 התפרסם ברשומות קובץ תקנות מס' 10032 כי התקנים הרשמיים של חיתולים, טמפונים ונוזל כלים יעברו לקבוצה 3 החל מיום 1.4.2022:

- ת"י 1313 - אבזרים להיגיינה של האישה: טמפונים לווסת, שיעבור מקבוצת יבוא מספר 1 לקבוצת יבוא מספר 3;
- ת"י 818 חלק 2 - חיתולים: חיתולים חד-פעמיים לתינוקות, שיעבור מקבוצת יבוא מספר 1 לקבוצת יבוא מספר 3;
- ת"י 139 - נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל, שיעבור מקבוצת יבוא מספר 2 לקבוצת יבוא מספר 3.

 

הממונה על התקינה ציין כי יפעל להגברת האכיפה של מוצרים אלו, וככל שימצאו כשלים רחבים בעניינם, ימליץ הממונה לשרה לחזור בה מההחלטה ולהחזיר את קביעת שיוך התקנים לקבוצות היבוא שהיו בהן בטרם התיקון.

שימו לב, מעבר שלושת תקנים אלו לקבוצה 3 ייכנס לתוקף החל מחודש אפריל 2022, כלומר חודשיים לפני שצו קבוצות היבוא החדש והמקיף, שיעודכן בעקבות רפורמת התקינה החדשה שאושרה בחוק ההסדרים האחרון, אמור להיכנס לתוקף ביוני 2022. נעדכן בידיעה נפרדת על כך כאשר הרפורמה תצא לדרך.

 

נציין כי קובץ תקנות מס' 10032 מבטל למעשה את הפעימות של מעברי תקנים רשמיים לקבוצות יבוא מקילות יותר שתוכננו להיכנס לתוקף במרץ 2022 ובמרץ 2023 אשר ינותבו לצו קבוצות היבוא העדכני החדש, שכאמור, עתיד להיכנס לתוקף ביוני 2022.

 

 

למידע נוסף בתחום זה