הוארך בשנה נוספת צו התקנים - פטור ממילוי אחר דרישות תקנים רשמיים (הוראת שעה) בתחום הברזים עד ל-1.3.2023 או עד להשלמת הרביזיה בתקני הברזים

פורסם ברשומות ביום 1.3.2022 הארכה לפטור הניתן עבור מוצרי אינסטלציה בחלות התקנים ת"י 1317 ות"י 1347 מעמידה בסעיף 0.25% תכולת עופרת עד ליום 1.3.2023 או עד אשר הרביזיה בת"י 1317 ות"י 1347 תושלם.

הארכה זו פורסמה בקובץ תקנות מס' 10033- לחצו כאן

כידוע, סוגים שונים של אביזרי מים וברזים בחלות התקנים ת"י 1317 ות"י 1347 הוחרגו מדרישת עמידה בתכולת עופרת מירבית שהוספה לת"י 5452 במסגרת צו שפורסם ברשומות ביום 26.2.2020- לחצו כאן

ב-28.2.2021 הוארך הצו המחריג מוצרים אלו מעמידה בדרישת תכולת העופרת המירבית עד ליום 1.3.2022 או עד אשר יפורסמו גיליונות תיקון מתאימים לת"י 1317 ות"י 1347. קישור להארכה הזו כפי שפורסמה בקובץ התקנות 9224-לחצו כאן

מאחר והרביזיה המתקיימת בימים אלו בתקנים הברזים ת"י 1317 ות"י 1347 טרם הושלמה ומועד תפוגת הצו המחריג מתקרב, נערכה פניה למשרד הממונה על התקינה בבקשה להארכת הצו המחריג.

 

לכן- כעת, בהמשך לפעילות חטיבת האינסטלציה והכלים הסניטריים בלשכה, הוארך פטור זה לצורך השלמת הרביזיה בתקני 1317 ו-1347, ועל מנת לגשר בין דרישות התקנים הקיימות כיום לבין השינויים שייכנסו לתוקף לאחר אישור גיליונות התיקון.

אי לכך, בהסתמך על הרביזיה המתקדמת בימים אלו, ומאחר והפטור הקודם שניתן בעניין הברזים והאביזרים הנ"ל עתיד לפוג ב-1.3.2022, הוחלט על הארכת הפטור כך שיהיה בתוקף עד 1.3.2023 או עד יום אכרזת הרשמיות כפי שנדרש בסעיף 8 לחוק, לכשתתייתר הדרישה עבור אותם ברזים ואביזרי מים.

 

לעיון בקובץ תקנות מס' 10033 המאריך את הפטור כאמור- לחצו כאן

 

למידע נוסף בתחום זה