עדכוני תקינה- מחצית שנייה- פברואר 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 10003 בילקוט הפרסומים מיום 20.2.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, מיולי 2016, יבוא: "ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, מפברואר 2022." שימו לב כי ת"י 1847 חלק 2 - סולמות: דרישות, בדיקות וסימון, מיולי 2016 , ימשיך לחול עד תום 20 חודשים מ-20.2.2022, לצד התקן המחליף כעת.

בפרסום 10006 בילקוט הפרסומים מיום 21.2.2022 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 1847 חלק 1 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, מנובמבר 2015, יבואו: "ת"י 1847 חלק 1 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות מפברואר 2022 " וכן "ת"י 1847 חלק 6.1 - סולמות: סולמות טלסקופיים מפברואר 2022". שימו לב כי ת"י 1847 חלק 1 - סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות, מנובמבר 2015, ימשיך לחול עד תום 20 חודשים מ-21.2.2022, לצד התקן המחליף כעת.

 

2. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*הסרת רשמיות מהתקן כלהלן:

ת"י 388 – פחמן דו-חמצני מעובה (ספטמבר 1982).

*שינויים בתקנים הרשמיים כלהלן:

א. תי 5433 חלק 2 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: צינורות, מדצמבר 2004, לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 2019 וג"ת מס' 2 מדצמבר 2018 (טרם פורסם) על ידי ג"ת 3 מאוגוסט 2021
ב. תי 5433 חלק 3 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: אבזרים, מדצמבר 2004, לרבות ג"ת מס' 1 מדצמבר 2006 וג"ת מס' 2 מפברואר 2015 על ידי ג"ת 3 מאוגוסט 2021
ג. תי 5433 חלק 5 – מערכות צנרת פלסטיק למתקני מים חמים וקרים, בתוך בניינים – פוליאתילן מצולב: התאמת המערכת לייעודה, מדצמבר 2004 על ידי ג"ת 1 מאוגוסט 2021

*החלפת התקנים הרשמיים כלהלן:

ת"י 5438 חלק 11 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת כלורי, מאפריל 2019, במקומו יבוא: ת"י 5438 חלק 11 – כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: ברזל תלת כלורי, מיולי 2021.

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

  • ת"י 26- בדיקות בטון- חלקים 3.1 + 3.2 + 4.1 + 4.2 + 5.1 + 5.4.
  • ת"י 62315 חלק 1- בטיחות בריתוך, בחיתוך ובתהליכים נלווים.
  • ת"י 1258 חלק 4- ביגוד מגן: ביגוד בעל נראות גבוהה- שיטות בדיקה.
  • ת"י 4068 חלק 1 גיליון תיקון 1- חלונות ותריסים מותקנים באתר: חלונות ותריסים מאלומיניום.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 22.2.2022:

  • נת"מ לתקן 5003: אגרגאטים ממוחזרים.
  • נת"מ לתקן 1886: מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות ולשדות תעופה.
  • ת.ת. 50 (תקן תהליכי): דרישות ממערכת איכות של מתקני גריסה מפסולת בנייה.

למידע נוסף אנא פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הידיעה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה