עדכוני תקינה- חודש ינואר 2022

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9908 בילקוט הפרסומים מיום 9.1.2022 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

 • במקום ת"י 407 - בירה, ממאי 2002, בעל רשמיות חלקית, יבוא:
  "ת"י 407 - בירה, משקאות על בסיס בירה, משקאות בתוספת בירה ומשקאות מאלט, מנובמבר 2021 , אשר יהיה רשמי במלואו, למעט -
  (1) הדרישה לתכולה מינימלית של 65% מוצקי לתת שעורה או לתת החיטה, או שניהם יחד, מסך כל המוצקים המשמשים בהפקת הבירה, כפי שמופיע בהגדרות של "בירה" או "תירוש בירה";

  (2) סעיף 2.3.8 - גודל האותיות והספרות."

בפרסום 10153 בילקוט הפרסומים מיום 25.1.2022 הכריזו על שינויים בתקנים (הלא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 5438 חלק 21 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: נתרן ביסולפיט (נתרן מימן סולפיט), גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2021 למהדורה מיולי 2020;
 • ת"י 5438 חלק 30 - כימיקלים לטיפול במים המיועדים לשתייה: תמיסת ברזל (III) גופרתי, גיליון תיקון מס' 1, מדצמבר 2021 למהדורה מיולי 2020.

בפרסום 10160 בילקוט הפרסומים מיום 27.1.2022 הכריזו על קביעת התקנים (הלא רשמיים) הבאים:

 • ת"י 934 - חומרים לסימון דרכים - הכנת פני הדרך לסימון והשמת חומרי הסימון, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2012 ;
 • ת"י 2900 חלק 1 - אבטחת סב"ר לתוכנה בעבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות כלליות, מדצמבר 2021 + חלק 2.1 - אבטחת סב"ר לתוכנה בעבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות מיוחדות לרכיבים של מערכות רפואיות ושל מערכות המיועדות לבריאות הגוף והנפש שניתן לחברם לרשת, מדצמבר 2021 + חלק 2.3- אבטחת סב"ר לתוכנה בעבור מוצרים שניתן לחברם לרשת: דרישות מיוחדות למערכות איתות לאבטחה ולבטיחות חיים, מדצמבר 2021 ;
 • ת"י 3864 חלק 1 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסימני בטיחות ולסימוני בטיחות, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מינואר 2008 + חלק 2 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לתוויות בטיחות של מוצרים, מדצמבר 2021 + חלק 3 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: עקרונות תכן לסמלים גרפיים המשמשים בסימני בטיחות, מדצמבר 2021+ חלק 4 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: מאפיינים קולורימטריים ופוטומטריים של החומרים לסימני בטיחות, מדצמבר 2021 ;
 • ת"י 4547 - אקוסטיקה - הערכה של הפסד שמיעה בעקבות רעש, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מפברואר 2001 ;
 • ת"י 5032 - אקוסטיקה - קביעת רמות הספק קול ורמות אנרגיית קול של מקורות רעש באמצעות לחץ קול - שיטת סקירה באמצעות משטח מדידה עוטף מעל מישור מחזיר, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מדצמבר 2004 ;
 • ת"י 7010 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני בטיחות רשומים, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה ממאי 2020 ;
 • ת"י 10819 - רטט וזעזוע מכניים: רטט יד-זרוע - מדידה והערכה של העברת רטט מכפפות אל כף היד, מדצמבר 2021
 • ת"י 14687 - איכות של דלק מימן - מפרט דרישות למוצר, מדצמבר 2021 ;
 • ת"י 15693 חלק 1 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - עצמי שכנות בלא מגע: אופיינים פיזיים, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מאפריל 2014 ;
 • ת"י 15693 חלק 2 - כרטיסים והתקני אבטחה בעבור זיהוי אישי - עצמי שכנות בלא מגע: ממשק ואתחול דרך האוויר, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מאפריל 2014 ;
 • ת"י 19880 חלק 8 - מימן גזי - תחנות תדלוק: בקרת איכות הדלק, מדצמבר 2021 ;
 • ת"י 60825 חלק 12 - בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע, מדצמבר 2021 בא במקום המהדורה מינואר 2013 .

 

2. הממונה על התקינה פרסם להערות את כוונת שרת הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

התייחסויות ככל שיש לשינויים בתקנים מטה נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

*אישור אכרזת רשמיות על התקן הישראלי הבא:

ת"י 1003 חלק 3.1 – שחרור עופרת וקדמיום מכלים הבאים במגע עם מזון: כלי זכוכית עמוקים – שיטת בדיקה, מאפריל 2021, כאשר התקן יהיה רשמי במלאו.

התקן שלעיל דן בשיטות בדיקה לשחרור עופרת וקדמיום מכלי זכוכית, המיועדים לבוא במגע עם מזון ועם משקאות. אכרזת הרשמיות על התקן הנ"ל נדרשת לשם שמירה על בריאות הציבור. כמו כן, בכוונת הממונה על התקינה להמליץ לעניין האכרזה תקופת התארגנות בת 6 חודשים.
ת"י 1003 חלק 3.1 מאמץ את התקן של הארגון הבין לאומי לתקינה - ISO 7086-1 , המעודכן לשנת 2019 וכולל שינויים לאומיים.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-3.2.2022 היכנסו לקישור הבא
 • לצפייה בטבלת השינויים הלאומיים היכנסו לקישור הבא

קישור לעיון בטיוטת התקן

*אישור הסרת רשמיות מהתקן הישראלי הבא:

ת"י 1104 – תכולת המונומר ויניל כלורי באריזות PVC ובמוצר הארוז בהן, מנובמבר 2000.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-8.2.2022 היכנסו לקישור הבא

קישור לעיון בטיוטת התקן

*אישור הסרת רשמיות מהתקן הישראלי הבא:

ת"י 2207 – תחמושת עם הצתה מרכזית לנשק קל לשימוש אזרחי, ממרס 1996, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 1996 וגיליון תיקון מס' 2 מאוגוסט 1998.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-13.2.2022 היכנסו לקישור הבא

קישור לעיון בטיוטת התקן

*שינוי התקן הישראלי הבא:

ת"י 938 חלק 3.7 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: זכוכית בטיחות מחוסמת בחום מאפריל 2019 (טרם פורסם) על ידי גיליון תיקון מס' 1 מאוקטובר 2021.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-11.2.2022 היכנסו לקישור הבא

*אכרזת רשמיות על התקן הבא (שאינו רשמי כיום):

ת"י 938 חלק 7 – לוחות זכוכית שטוחה לשימוש בבניינים: יחידות זכוכית בידוד – דרישות כלליות, סבולות מידות וכללים לתיאור המערכת, מדצמבר 2016, לרבות ג"ת מס' 1 מאפריל 2021, כאשר הסעיפים הרשמיים בתקן המוצע יהיו:
• סעיף 1 - "חלות התקן",
• סעיף 2 - "NORMATIVE REFERENCES " 
• תת סעיף C של סעיף 4.2 - "THE GLASS PANE/COMPONENTS",
• כל השורה מספר 2 ושורה 7 לאחר מילים "laminated glass and" ועד "PARTS 1,2".

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ולשליחת הערות עד ה-27.2.2022 היכנסו לקישור הבא ; לעיון בטבלת השינויים הלאומיים בתקן זה- לחצו כאן

קישור לעיון בטיוטת התקן

*הסרת רשמיות מהתקנים הרשמיים הבאים:

א. ת"י 27 – צינורות גליליים מבטון ומבטון מזוין, ממאי 2010, לרבות גיליונות תיקון מס' 1 מפברואר 2015 ומס' 2 מיולי 2019.

ב. ת"י 750 – צמר מינרלי לבידוד: צמר בתפזורת, מאוקטובר 1995.

ג. הסרת רשמיות מסעיף 2.2.1 בת"י 4402 חלק 1.1 – פרופילי אלומיניום לשימושים ארכיטקטוניים: פרופילים משוחלים מדויקים מסגסוגות 6060 ו-6063 – דרישות כלליות, ממארס 2009, לרבות גיליון תיקון מס' 1 מספטמבר 2014.

 • לצפייה במכתב הממונה על התקינה ביחס לת"י 27, ת"י 750 וסעיף 2.2.1 שבת"י 4402 חלק 1.1 ולשליחת הערות עד ה-24.2.2022 היכנסו לקישור הבא

 

3. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 24115 חלק 3 - בטיחות של דרגנועים ומסועי לֶכֶת: מִתאָם בין התקן האירופי EN 115-1:2008+A1:2010 לבין התקן הישראלי ת"י 24115 חלק 1 ממאי 2020.

 • ת"י 61000 חלק 3.2 - תאימות אלקטרומגנטית: גבולות – גבולות לפליטות של זרמי הרמוניות (ציוד בעל זרם מבוא עד 16 אמפר למופע).
 • ת"י 50564 - ציוד חשמלי ואלקטרוני לשימוש ביתי ומשרדי - מדידה של צריכת הספק נמוכה.
 • ת"י 1134 חלק 3 - גז פחמימני מעובה: דגימה.
 • ת"י 60974 חלק 1 - ציוד ריתוך בקש חשמלית: ספקי כוח לריתוך.
 • ת"י 1847 חלק 1.0 סולמות: מונחים, טיפוסים, מידות פונקציונליות.
 • ת"י 5281 חלק 1- גיליון תיקון 3- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה):דרישות לבנייני מגורים.
 • ת"י 5281 חלק 2- גיליון תיקון 4- בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים.
 • ת"י 5280 חלק 1.1- אנרגיה בבניינים: מעטפת הבניין - בנייני מגורים.
 • גיליון תיקון לת"י 5281 חלק 3.3 : בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני גרעין ומעטפת - בנייני משרדים.
 • גיליון תיקון לת"י 5281 חלק 3.4 : בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): עבודות פנים בבנייני משרדים ובבנייני מסחר.
 • גיליון תיקון לת"י 5281 חלק 9.1 : בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבנייני תעשיה.
 • גיליון תיקון לת"י 5281 חלק 9.2 : בנייה בת-קיימה (בנייה ירוקה): דרישות למתחמי תעשייה קיימים.

התייחסויות ככל שיש נא להעביר בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן אל מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכה meravk@chamber.org.il לצורך בחינת העברת התייחסות מרוכזת מטעם הלשכה. 

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

 • נת"מ לת"י 1920 חלק 1 - טיח: דרישות ושיטות בדיקה.
 • נת"מ לת"י 1001 חלק 3- בטיחות אש בבניינים: מדפי אש.
 • נת"מ לת"י 1001 חלק 4- בטיחות אש בבניינים: מדפי עשן.
 • הצעת ת.ת 50 (תקן תהליכי): אגרגטים ממוחזרים והצעת נת"מים : ת"י 1-5003 - אגרגטים ממוחזרים + ת"י 1-1886- מצעים וחומר מילוי נברר לכבישים, לרחבות ולשדות תעופה.

למידע נוסף אנא פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שבסוף הידיעה.

 

5. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • ת"י 2900 חלק 01- אבטחת סב"ר לתוכנה של מוצרים ברי חיבור לרשת: דרישות כלליות.
 • ת"י 934- חומרים לסימון דרכים - הכנת דרכי אספלט לסימון והשמת חומרי סימון.
 • ת"י 19880 חלק 08- מימן בתצורת גז-תחנות תדלוק-בקרת איכות המימן.
 • ת"י 5032- אקוסטיקה-קביעת רמות הספק קול ורמות אנרגיית קול של מקורות רעש באמצעות לחץ קול-שיטת סקירה.
 • ת"י 60825 חלק 12- בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות בערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע.
 • ת"י 2900 חלק 02.01- אבטחת סב"ר לתוכנה של מוצרים ברי חיבור לרשת: דרישות פרטניות למרכיבים ברי חיבור לרשת המיועדים לשירות.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

 

למידע נוסף בתחום זה