עדכוני תקינה- מחצית ראשונה- אוקטובר 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9902 בילקוט הפרסומים מיום 6.10.2021 הכריזו על שינוי בתקן (לא רשמי) הבא:

ת"י 4422 חלק 2 - פריטי מסגרות למקלטים: פריטים למרחבים מוגנים - דרישות ובדיקות, מהדורה מאפריל 2019 באמצעות גיליון תיקון מס' 1, מספטמבר 2021.

בפרסום 9915 בילקוט הפרסומים מיום 12.10.2021 הכריזו על קביעת התקן (לא רשמי) הבא:

ת"י 1920 חלק 1 - טיח: דרישות ושיטות בדיקה, מספטמבר 2021 בא במקום המהדורה מיוני 1997 ומגיליונות התיקון מיוני 2000, מינואר 2009.

בפרסום 9677 בילקוט הפרסומים מיום 13.10.2021 הכריזו על החלפת התקן הרשמי הבא:

במקום ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות, ממאי 2011, יבוא: "ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות, מספטמבר 2021".

 

2. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

לצפייה בכל טיוטות התקנים שמפורסמים כעת לביקורת ציבורית מטעם מכון התקנים- לחצו כאן

 • ת"י 16147 ג"ת 1- משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים – בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות סימון של מכשירים ביתיים לחימום מים.
 • ת"י 5813 חלק 1- דירוג הביצועים של יחידות לקירור מים ולחימום מים באמצעות מחזור דחיסת אדים: אישור טיפוס.
 • ת"י 60825 חלק 12- בטיחות מוצרי לייזר: בטיחות מערכות תקשורת אופטית בחלל הפתוח המשמשות לשידור מידע.
 • ת"י 819 חלק 2.2 - מכליות להובלת חומרים מסוכנים: מכלי פריקה בכוח הכובד העשויים מתכת – אביזרים.
 • ת"י 10819- רטט וזעזוע מכניים: רטט יד-זרוע –מדידה והערכה של העברת רטט מכפפות אל כף היד.
 • ת"י 1112 חלק 3- ציוד מגן אישי: מִנעלי מגן.
 • ת"י 11069 - ציוד איתות וקריאה לצוות הסיעודי במוסדות רפואיים.

 

3. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים:

 • ת"י 37 חלק 1- לבידים: לבידים רגילים.

למידע נוסף ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות בסוף הידיעה.

 

4. מסמכי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד אושרו בועדת היתרים מיום 29.9.2021:

 • ת"י 446 חלק 3- חוקת הבטון: בטון דרוך.
 • ת"י 5178- זרנוקים למכלי הדחה.
 • ת"י 1836 חלק 1- דרישות בטיחות למוצרי השחזה מלוכדים.

למידע נוסף ניתן לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות בסוף הידיעה.

 

5. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*הארכת תקופת מעבר של התקן הרשמי להלן:

במקום ת"י 60745 חלק 1 - כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע המוחזקים ביד – בטיחות: דרישות כלליות, מיולי 2009 ,לרבות ג"ת מס' 1 ,מינואר 2012 בא ת"י 62841 חלק 1 – כלי עבודה חשמליים מופעלי-מנוע – כלים המוחזקים ביד, כלים ניידים ומכונות לדשא ולגינה – בטיחות: דרישות כלליות, מינואר 2019

למכתב הממונה על התקינה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות עד ה-20.10.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

6. מנכ"ל מכון התקנים חתם על התקנים הבאים:

 • מנכ"ל המכון חתם על ת"י 562 חלק 14- בטיחות צעצועים: קפצות(טרמפולינות) לשימוש ביתי.
 • מנכ"ל המכון חתם על גיליון תיקון מספר 6 לתקן ת"י 3- אגרגאטים מינרליים ממקורות טבעיים.

 

7. הזדמנות להגיש מועמדות לוועדת מומחים לטיפול ברוויזיה לת"י 438 חלק 1- אבקות כביסה במכון התקנים:

מכון התקנים מודיע על הקמת ועדת מומחים שתעסוק בהכנת רוויזיה לתקן הישראלי ת"י 438 חלק 1- אבקות ניקוי- דרישות להבטחת איכות הסביבה ולסימון: אבקות כביסה.
חברות וחברי לשכה בעלי מומחיות רלוונטית, מוזמנים להעביר קורות חיים על גבי המסמך הזה הכולל גם מילוי גילוי נאות, ישירות לרכז הועדה – יניב בוימל, בכתובת מייל Boimel_y@sii.org.il
מועמדות ניתן להגיש עד ליום 5.10.2021.
לתשומת ליבכם, חברי הועדה הטכנית מס' 5316- חומרי ניקוי הם אלו שיבחרו את המומחים מתוך ההצעות שיתקבלו. לא יוכלו להתמנות שני אנשים (או יותר) מאותו מקום עבודה.

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה