עדכוני תקינה- מחצית שנייה- חודש יולי 2021

1. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

 • ת"י 900 חלק 2.21 ג"ת 1- בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: אוגרים לחימום מים – דרישות מיוחדות.
 • ת"י 1149 ג"ת 2- בתי-תקע משותפי-ציר, 75 אום, לאותות רדיו ולאותות טלוויזיה.
 • ת"י 60601 חלק 1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים.
 • ת"י 60601 חלק 1.2- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים - תקן נִלווה: הפרעות אלקטרומגנטיות – דרישות ובדיקות.
 • ת"י 60601 חלק 1.6 ג"ת 1 - ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נלווה: שְׁמִישוּת, לרבות ג"ת 1 (2021).
 • ת"י 60601 חלק 1.8 ג"ת 1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נלווה: דרישות כלליות, בדיקות והנחיות עבור מערכות אזעקה בציוד רפואי-חשמלי ובמערכות רפואיות-חשמליות, לרבות ג"ת 1 (2021).
 • ת"י 60601 חלק 1.11 ג"ת 1- ציוד חשמלי לשימוש רפואי: דרישות כלליות לבטיחות בסיסית ולביצועים חיוניים – תקן נִלווה: דרישות לציוד רפואי-חשמלי ולמערכות רפואיות-חשמליות המשמשים בסביבה רפואית ביתית, לרבות ג"ת 1 (2021).
 • ת"י 146-  אסלות ישיבה מחומר קרמי.
 • ת"י 1385- אסלות ישיבה לבתי-כסא מחומר קרמי.
 • ת"י 7997 חלק 1- אסלות ואסלות בעלות מכל הדחה צמוד: אסלות בעלות מחסום אינטגרלי.
 • ת"י 7997 חלק 2- אסלות ואסלות בעלות מכל הדחה צמוד: מידות החיבורים.
 • ת"י 1205 חלק 2.1- מתקני תברואה: מערכות ניקוז בכובד (גרוויטציה) בתוך מבנים – צנרת תברואה, תכנון וחישוב.
 • ת"י 24115- חלק 2+ חלק 4- בטיחות של דרגנועים ומסועי לכת.
 • ת"י 1465 - מגבות נייר.
 • ת"י 593 - צינורות פלדה מגולוונים (מצופים אבץ בטבילה חמה), מרותכים וללא תפר.
 • ת"י 3864 חלק 2 +3 + 4- סמלים גרפיים- צבעי וסימני בטיחות.
 • ת" 7010 - סמלים גרפיים - צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני בטיחות המשמים במקומות עבודה ובשטחים ציבוריים.
 • ת"י 50413 - תקן בסיסי לנוהלי מדידה וחישוב של חשיפת בני אדם לשדות חשמליים, מגנטיים ואלקטרומגנטיים.
 • ת"י 62209 חלק 15.28 - נוהל מדידה להערכת חשיפת קצב הספיגה הסגולי (SAR).
 • ת"י 50499 - נוהל להערכה של חשיפה של עובדים לשדות אלקטרומגנטים.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

2. נספחי הנת"מ הבאים במסלול תו תקן בלבד הועברו להערות היצרנים-

 • נת"מ לת"י 1 חלק 1- צמנט: צמנט רגיל.

למידע נוסף בנושא זה פנו בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן.

 

3. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל), ממאי 2019 (הצעת התקן שטרם פורסמה ברשומות); במקומו יבוא:
ת"י 5563 – דלק סילוני (דס"ל), מנובמבר 2020.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-22.8.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

*אישור החלפת התקנים הרשמיים להלן:

ת"י 216 – שמני מאכל צמחיים, מאוקטובר 1994, לרבות ג"ת מס' 1, מדצמבר 2000 (התקן בעל רשמיות חלקית);
ות"י 228 – שמני מאכל צמחיים: בדיקות, מינואר 1995, לרבות ג"ת מס' 1, מינואר 2004;

במקומם יבוא:

ת"י 216 – שמנים צמחיים, מיוני 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים, למעט הדרישה לעניין Insoluble impurities שבסעיף ה-Appendix.

 • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא לטבלת השינויים הלאומיים (ND) היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-26.8.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה