עדכוני תקינה - מחצית שנייה- חודש מרץ 2021

1. פורסמו ברשומות הודעות על קביעת / שינוי / ביטול התקנים הבאים-

בפרסום 9281 בילקוט הפרסומים מיום 18.3.2021 הכריזו על החלפת התקנים הרשמיים הבאים:

  • במקום ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפי בטון משתלבים, מינואר 1999, יבוא: ת"י 215 חלק 2 - רעפים: רעפים ואביזרים העשויים בטון לחיפוי גגות וקירות, ממרס 2021.
  • במקום ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, מאוגוסט 2010 , לרבות גיליון התיקון מס' 1, מאוגוסט 2019, יבוא: ת"י 1220 חלק 1 - מערכות גילוי אש: גלאי עשן, ממרס 2021.

 

2. הממונה על התקינה במשרד הכלכלה והתעשייה פרסם להערות את כוונת שר הכלכלה והתעשייה בדבר שינוי / החלפת / אכרזת רשמיות על התקנים הבאים-

קישור לעיון בטיוטות כל התקנים

*אישור החלפת התקן הרשמי להלן:

ת"י 139 – נוזל על בסיס חומרים פעילי-שטח סינתטיים לניקוי ידני של כלי אוכל, מינואר 1990, לרבות ג"ת מס' 1 ממרץ 1992, ג"ת מס' 2 ממרץ 1996 וג"ת מס' 3 מאפריל 2003, (התקן בעל רשמיות חלקית);
במקומו יבוא:
ת"י 139 – נוזל לניקוי כלים ידני, מינואר 2021, כאשר כל הסעיפים בתקן המוצע יהיו סעיפים רשמיים.
התקן המוצע הינו מקורי.

  • למכתב הממונה ביחס לכך היכנסו לקישור הבא ולשליחת ההערות לגבי תקן זה עד ה-15.4.2021 יש לפנות בהתאם לדרכי ההתקשרות שלהלן. 

 

3. הנתמ"ים (נספחי תנאים מיוחדים) הבאים במסלול תו תקן אושרו בועדת היתרים ביום 28.2.2021:

ת"י 1-6226 משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות.
ת"י 61-6226
משאבות חום לחימום מי שתייה בעלות מדחסים חשמליים: דרישות בטיחות.
ת"י 1-1068
חלק 2 חלונות: חלונות אלומיניום.
ת"י 1-818 חלק 3
חיתולים: חיתולים חד-פעמיים למבוגרים.
ת"י 1-994 חלק 1
מזגני אוויר: דרישות בטיחות ודרישות פעולה.
עדכון הנוהל תת 30
דרישות ממערכות איכות במחצבות, מתקני גריסה וייצור חומרי מחצבה.

 

4. פורסם נספח ש' עדכני לת"י 61084 חלק 1 + חלק 2.1-

ת"י 61084 חלק 1 – מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות כלליות.
ת"י 61084 חלק 2.1 - מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל: דרישות מיוחדות – מערכות תיעול להעברת כבלים ומערכות השחלה להעברת כבלים עבור מתקני חשמל המיועדות להרכבה על קירות ועל תקרות.

לעיון בנספח הש- לחצו כאן

 

5. מכון התקנים הישראלי פרסם לאחרונה לביקורת ציבורית את הטיוטות לתקנים הישראליים הבאים-

  • ת"י 484 - קסדות בטיחות תעשייתיות.
  • ת"י 5281 חלק 1 ג"ת 3- בנייה בת קיימה (בנייה ירוקה): דרישות לבניינים שאינם למגורים.
  • ת"י 15200 חלק 1.0 - אבזר להפחתת לחץ אוויר חיובי במתקני תברואה.

לעיון בטיוטת כל התקנים שיצאו להערות הציבור-לחצו כאן

 

6. מינהל התקינה במשרד הכלכלה מפרסם להערות הציבור נספח ש' לתקן חדש ת"י 21003 על חלקיו: מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים-

נספח ש', הנקבע ע"י הממונה על התקינה, מגדיר הוראות מפורטות לעניין הבדיקות הנדרשות לקביעת התאמת טובין מיובאים לתקן רשמי ולשם קבלת אישור עמידה בדרישות הממונה, ובכלל זה הבדיקות הנדרשות למתן אישור דגם ואישור משלוח, היקף הבדיקות כאמור ומתכונתן.

לעיון בטיוטת נספח ה-ש' לתקן חדש ת"י 21003 על חלקיו: מערכות צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים בתוך בניינים- לחצו כאן

ככלל שיש לכם הערות לגבי טיוטה זו, יש להעבירם לידי מירב קפלן, סגנית מנהל אגף יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר בכתובת המייל: meravk@chamber.org.il עד ליום 14.4.2021.

 

7. פורסם ביום 21.3.2021 צו התקנים המאריך את תוקף של חביות בירה בהתאם להוראות יצרן בשל הקורונה- למידע המלא לחצו כאן

 

דרכי התקשרות:

למידע נוסף, התייחסויות ושאלות, ניתן לפנות אל יועצת יבוא מכס ותקינה בלשכת המסחר, מירב קפלן, בטלפון 03-5631116 או בדוא"ל: meravk@chamber.org.il

למידע נוסף בתחום זה