החל מ- 1.5.2021: החמרות בקבוצת היבוא ביחס למגוון רחב של מוצרים שבאים במגע עם מי שתיה וכן בת"י 1343- תקן לסימון צבעים ולכות

כידוע, ביום 2.3.2021 פורסם ברשומות צו קבוצות יבוא שכולל שינויים במשטר הבדיקות של טובין שחלים עליהם תקנים רשמיים. תשומת לבכם שהפעימה הראשונה של השינויים, אשר תיכנס לתוקף ב-1.5.2021 כוללת גם מספר החמרות בקבוצות היבוא וביניהם:

 

1. החמרה ביחס למוצרי אינסטלציה לרבות ברזים (ת"י 1317 ות"י 1347) ומוצרי חשמל שבאים במגע עם מי שתייה, כאשר סעיפי בדיקה שקשורים בדרישת תכולת העופרת בתקנים אלו עוברים מקבוצת תקינה 3 לקבוצת תקינה 2.

 

2. החמרה גם ביחס לת"י 1343 - העוסק באריזה ובסימון של צבעים ולכות שעובר מקבוצת תקינה 3 לקבוצת תקינה 2. המהדורה החדשה של תקן זה נכנסה לתוקפה לאחרונה, בינואר 2021 ולפיה תכולת העופרת בצבעים ולכות תוגבל ל-90ppb. ההגבלה חלה על כל סוגי הצבעים והלכות לרבות צבעים לתעשייה וצבעי רסס (ארוסולים). לעיון במכתב הסבר בנושא זה מפי הממונה על התקינה- לחצו כאן

 

  • קישור לטבלת הפעימה הראשונה בלבד- לחצו כאן
  • למידע המלא בנושא צו קבוצות יבוא ויצוא שפורסם ברשומות- לחצו כאן
  • קישור להודעה בנושא באתר משרד הכלכלה- לחצו כאן
למידע נוסף בתחום זה